 zuzanafyzio@gmail.com

 +421 907 624 775

ZuzanaFyzio

FYZIOTERAPIA PRE ŽENY & VŠEOBECNÁ FYZIOTERAPIA

PROFIL

Moje meno je Zuzana. Som fyzioterapeutka, liečebná masérka a špecializujem sa hlavne na fyzioterapiu v urogynekológii a pôrodníctve, a to najmä na popôrodnú fyzioterapiu. Venujem sa však aj všeobecnej rodinnej fyzioterapii pre dospelých a dospievajúcich. Študovala som na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave, odbor masér a na Univerzite svätého Cyrila a Metoda, odbor fyzioterapia. Už od čias môjho štúdia som sa snažila byť v praxi, aby som neustále získavala nové vedomosti a zručnosti. Toto sa mi podarilo aj absolvovaním stáže na odbornej klinike pre lymfológiu a edémové ochorenia v Nemecku, kde som sa okrem iného stretla s pacientkami, ktorým zasiahla do života rakovina prsníka a následné komplikácie ako edém a amputácia. Absolvovala som však aj viaceré fyzioterapeutické kurzy zamerané predovšetkým na gynekológiu a pôrodníctvo. Som nostrifikovaná Ministerstvom zdravotníctva Rakúskej republiky pre výkon povolania fyzioterapie na území Rakúska, kde na skrátený úväzok v tíme pracujem, zároveň som registrovaná v Registri zdravotníckych povolaní v rámci EU.

Ako fyzioterapeutka sa stotožňujem s týmto etickým kódexom a zaväzujem sa k jeho dôslednému dodržiavaniu:

  • Budem sa starať o zdravie svojich klientov v súlade so zásadami ľudskosti a v duchu úcty k ľudskému životu.
  • Budem zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozviem v súlade s výkonom svojej práce v medziach zákona.
  • Ku klientovi sa budem správať korektne s pochopením, s rešpektovaním intimity a s trpezlivosťou.

„Keď žena prejde tehotenstvom a pôrodom, je vždy iná, ako bola predtým. Je premenená a oveľa viac rozumie životu. Priviesť na svet dieťa znamená vykúpať sa v prameni života.“

(Dr. Frederick Leboyer)

„ Zdá sa, že mnoho zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa podieľajú na preventívnej starostlivosti v tehotenstve, si neuvedomuje, že jednou z ich hlavných úloh by mala byť ochrana emočného stavu tehotných žien.“

(Dr. Michel Odent)

„Pod dotykmi sa rozpúšťa napätie v našom tele…“

„Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život…“

(Ján Pavol II.)

„Rodina je tam, kde život začína a láska nikdy nekončí…“